INWENDIG REGLEMENT


Dit huishoudelijk reglement bevat een aantal bepalingen van praktische aard voor spelers, begeleiders en trainers. Begeleiders en trainers zijn er verantwoordelijk voor dat deze afspraken geduid en gerespecteerd worden. Bij het niet naleven van deze regels kunnen zij –in functie tot de ernst en de frequentie van de overtreding- een sanctie treffen in de vorm van een disciplinaire schorsing tijdens de wedstrijden.

Dit reglement kan worden gewijzigd in een algemene vergadering van de jeugdwerking van KRC Genk.

De missie van de jeugdwerking van KRC Genk is : getalenteerde spelers met de beste mensen en middelen omringen, om hen maximale kansen te geven zich zo goed mogelijk als voetballer te ontwikkelen, teneinde op termijn een meerwaarde te kunnen betekenen voor ons A-team. Dit houdt echter meer in dan “voetbal” alleen:

 •   Leren spelen van een eerlijk spel, waarbij ‘eervol spelen’ belangrijker is dan winnen.
 •   Leren evolueren in een team waarbij ploeggenoten, trainers en begeleiders partners zijn.
 •   Leren respecteren van tegenstanders en spelleiders
 •   Leren verliezen en leren relativeren van zowel goede als ontgoochelende resultaten.
 •   Leren leven met discipline
 •   Plezier hebben in wat je doet ! Concreet betekent dit dat we in de eerste plaats van onze spelers, maar ook van de trainers, begeleiders en ouders aandacht vragen voor volgende afspraken: 
 Stiptheid
 
 •   Spelers zijn minimum 1 uur voor aanvang van een wedstrijd aanwezig.
 •   Spelers zijn minimum 15 minuten en maximum een half uur voor de aanvang van de training aanwezig.
 •   Spelers verlaten 20 minuten na de training de kleedkamers.
 •   Bij afwezigheid wordt de trainer hier altijd tijdig van verwittigd. We verwachten dat de speler hierin zelf het initiatief neemt.
 Kleedkamergedeelte
 
 •   In de gang wordt er nooit gelopen.
 •   In het kleedkamergedeelte heerst een strikt rookverbod.
 •   Geen GSM gebruik in de kleedkamers.
 •   Na de training worden de schoenen buiten uitgedaan en proper gemaakt, binnen wordt er naar kleedkamer gegaan op sokken (vloerverwarming). Na een wedstrijd kan men de schoenen wel aanhouden tot in de kleedkamer.
 •   Ouders zijn niet welkom in het kleedkamergedeelte.
 •   Aan elke ploeg wordt voor wat de training betreft een vaste kleedkamer toegewezen waarvoor zij de verantwoordelijkheid draagt. Waardevolle voorwerpen worden best opgeborgen in het voorziene kastje dat door de trainer tijdens de training kan afgesloten worden. De club is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal.
 •   Zowel in de kleedkamers als in de gang is rumoer ongewenst.
 •   Per ploeg worden er 2 verantwoordelijke spelers aangeduid die ervoor zorgen dat de kleedkamer proper achtergelaten wordt.
 •   De materiaalmeesters hebben de supervisie over het kleedkamergedeelte. page6image26440
 Velden
 
 •   Er wordt voor en na de trainingen en wedstrijden niet over de velden gelopen.
 •   Met uitzondering voor leveranciers, bestuursleden,trainers en afgevaardigden is het jeugdcomplex strikt autovrij.
 •   Voor de training gaat men in groep, onder begeleiding van de trainer, naar zijn oefenveld. Na de training gaat men op dezelfde manier terug naar de kleedkamer.
 •   De groep is verantwoordelijk voor het trainingsmateriaal.
 •   Afval wordt altijd in de daarvoor voorziene vuilbakken gedeponeerd en nooit op de grond gegooid .
 •   Voor de training is het niet toegestaan op de doelen te gaan schieten , zorg voor een goede opwarming en voorkom alzo kwetsuren
Verzorging
 
 •   Iedere speler dient zich na elke wedstrijd of training te douchen, badslippers zijn verplicht.
 •   Bij ernstige blessures laat de speler een diagnose stellen door de clubarts.
 •   Zaalvoetbal, niet in clubverband, is verboden tijdens het seizoen!

Toegangsprijs jeugdwedstrijden 

 •   Tijdens beker- en competitiewedstrijden bedraagt de inkom voor iedereen, ouder dan 16, die geen deel uitmaakt van de jeugdwerking of de clubleiding € 3.
 •  Jeugdabonnementen te verkrijgen via secretaris
 •  In alle lokalen (jeugdcafé, kleedkamers) van het jeugdcomplex geldt een algemeen rookverbod.

 Gedrag en stijl

 
 •   Beleefd correct en sportief gedrag is een absolute vereiste.
 •   Spelers die zich schuldig maken aan natrappen, spuwen, gewelddadig gedrag of commentaar op de leiding worden door de club ( extra ) gesanctioneerd.
 •   Elke speler vertegenwoordigt de club naar de buitenwereld toe steeds op een waardige wijze.
 •   Ouders, trainers en begeleiders geven het goede voorbeeld.
 •   De speler bouwt mee aan de kameraadschappelijke sfeer binnen de groep.
 •   Op wedstrijden en trainingen komt men steeds toe in verzorgde kledij. Oorringen en piercings blijven verboden. Verzorgde haartooi. In het complex worden geen koptelefoons gedragen.
 •   De speler draagt zelf zijn sporttas.
 •   Sieraden worden tijdens training en match niet gedragen.
 •   Sportschoenen zijn steeds gebonden. 
 Verplaatsingen
 
 •   Bij verplaatsingen van de nationale jeugdploegen reizen alleen spelers, trainers en afgevaardigden mee met de bus.
 •   We vertrekken gezamenlijk naar de wedstrijden en komen samen weer terug. Wil je hiervan afwijken dan kan dat alleen met de toestemming van de trainer. Zorg dat je op tijd komt, zo niet begin je als wisselspeler aan de wedstrijd.
 •   Er zullen enkele stopplaatsen voorzien worden

  •   Richting Antwerpen: Tessenderlo parking

  •   Richting Brussel: carpool Lummen – Esso Aarschot

  •   Richting Luik : carpool Diepenbeek

 •   Andere stopplaatsen zullen niet aangedaan worden en dit om de veiligheid van spelers en begeleiders te verzekeren.
 •   In de bus geldt een algemeen rookverbod. Men blijft op zijn plaats zitten en draagt steeds de veiligheidsriem.

Transport
 
 •   Onze jeugdopleiding beschikt over 6 busjes en een aantal wagens om het transport van bepaalde jeugdspelers te organiseren.
 •   Enkele basisregels :

  • -  Volg altijd de instructies van de chauffeur op.

  • -  Gedraag je rustig en draag de veiligheidsriem.

  • -  Laat geen rommel achter in de busjes of wagen.

  • -  Geef aan de chauffeur door wanneer je verhinderd bent of terug fit bent.

  • -  Laat de chauffeur nooit wachten , wees dus steeds tijdig op je afspraak.

  • -  Het is verboden te eten in het voertuig.

We maken tijdens de schooldagen gebruik van de diensten van De Lijn en Autocars Neyens. Dit zowel voor de dag- als voor de avondtrainingen. Ook hier verwachten we van al onze spelers een correct gedrag. Zo niet zullen er sancties genomen worden.

Jeugdcafétaria 

 •   We zorgen voor een positieve sfeer en klimaat
 •   We tonen respect voor onze gasten, spelers, begeleiders en elkaar
 •   Ook tonen we respect voor de accommodatie en de materialen
 •   We bewaren de orde en netheid
 •   Spelers met voetbalschoenen zijn verboden
 •   Honden niet toegelaten

Dit huishoudelijk reglement bevat een aantal bepalingen van praktische aard voor spelers, begeleiders en trainers. Begeleiders en trainers zijn er verantwoordelijk voor dat deze afspraken geduid en gerespecteerd worden. Bij het niet naleven van deze regels kunnen zij –in functie tot de ernst en de frequentie van de overtreding- een sanctie treffen in de vorm van een disciplinaire schorsing tijdens de wedstrijden.

Dit reglement kan worden gewijzigd in een algemene vergadering van de jeugdwerking van KRC Genk.