Studiebegeleiding

“Iedereen kan lopen, fietsen, voetballen, studeren,… maar iedereen kan, mits veel oefening, daarin nog véél vaardiger worden als hij daartoe de kans krijgt én die kans ook grijpt !”

De cel ‘studiebegeleiding’ is opgericht omdat KRC Genk naast de sportieve prestaties in het voetbal ook de studies van de spelers ter harte neemt. Een voetbalclub is van maatschappelijk en dus ook van pedagogisch/educatief  belang. Het is onze taak om alle spelers van KRC Genk zo goed mogelijk te  begeleiden en erop toe te zien dat hun schooltraject zo goed mogelijk wordt afgewerkt.

           Hoe combineer ik sport en studie optimaal ?

Een zeer goede communicatie tussen speler, ouder, studiebegeleider en school is noodzakelijk. Op die manier vormen we een team en kunnen we samen duidelijke doelen nastreven zoals:

  • behalen van een diploma secundair onderwijs;
  • voorkomen van vroegtijdige schoolverlaters;
    • ontwikkelen van de speler in zijn totaliteit.

Studieproblemen zijn vaak het resultaat van uitstelgedrag of ontbreken van structuur en zelfdiscipline. Timemanagement en studieplanning zijn belangrijke pijlers. Het moeilijkste is deze pijlers tot uitvoering te brengen.

Om een beter overzicht te hebben over de schoolresultaten van onze spelers wordt gevraagd om ons een kopie van het kerstrapport, paasrapport, junirapport en eventueel ook een jaarrapport te overhandigen. Voor dit seizoen verwachten we de eindrapporten van schooljaar uiterlijk op 20 augustus Het kerstrapport uiterlijk op 10 januarien het paasrapport uiterlijk op 25 april.

Rapport inscannen en digitaal doorsturen naar studiebegeleidingkrcgenk@gmail.com mag ook.

Voor meer info (studietips, afspraken, activiteiten…) kan u terecht op onze website: 
www.krcgenk-jeugd.be  onder de rubriek “club”-“studiebegeleiding”.

Wij helpen u graag verder en hopen op een positieve en constructieve samenwerking, u mag ons altijd contacteren:                  

Fabienne Martens

+32 468 260 435

U13 - U14 - U15

studiebegeleidingkrcgenk@gmail.com  

Korber Romina

+32 477 308 594

U16 - U17 -U19/U21 studiebegeleidingkrcgenk@gmail.com  

Thoelen Severine

+32 474 768 593

Franstalige spelers studiebegeleidingkrcgenk@gmail.com